Serdecznie polecam

zdrowa dieta wegetarianska jadlospis

zdrowa dieta wegetarianska jadlospis

Administratorzy mogą poprawić wydajność nauczycieli i osiągnięcia uczniów; wpływać na motywację poprzez zwiększanie własnej skuteczności. Cel ten można osiągnąć na kilka sposobów. Pierwszy i prawdopodobnie najważniejszym sposobem jest poprzez enaktywistycznego opanowania tj zyskuje odpowiednie doświadczenie w zadaniu lub pracy. Drugi klucz jest zastępczą doświadczenie, innymi słowy, skoro inni wokół ciebie i obserwując skutecznych zachowań. Trzecim czynnikiem, który poprawia poczucie własnej skuteczności jest słownej perswazji. Słowna perswazja jest zachęta i zaufanie, które jest podane przez innych. Ostatnim czynnikiem własnej skuteczności jest pobudzenie fizjologiczne, lub jest "psychicznie w górę."

Co to wszystko o własnej skuteczności oznacza dla okręgu szkolnego? Oznacza to, szkolenia i rozwój planów dla nowych pracowników są absolutnie niezbędne. Pamiętaj, że cały ten post skupia się na motywacji. Trudno sobie wyobrazić, jest w stanie skutecznie motywować pracowników do wyższych poziomów wydajności, jeśli nie ma środowiska, które wspiera poczucie przynależności, mają formy zbrojenia, które są cenne dla swoich pracowników, a wdrożenie szkoleń i zasobów rozwojowych, które zwiększają poczucie własnej skuteczności. Motywowanie nauczycieli nie jest tak proste, jak rajdy wojsk na początku roku szkolnego. Odpowiedź nie zawsze jest kwestia zapewnienia lepszych zachęt i nagród. To jest dobrze rozwinięta i celowe plan organizacyjny, że każdy musi być zaangażowana w ciągu roku szkolnego i podczas całego toku kadencji dla każdego nauczyciela w okręgu szkolnego. Jeżeli okręg szkolny stara się poprawić uczniów i nauczycieli, zwiększenie motywacji wśród nauczycieli jest dobrym miejscem, aby rozpocząć.

Jesteśmy tutaj, aby służyć za każdym okręgu szkolnego, ale są szczególnie tu na średniej wielkości i małych okręgu szkolnego.Skontaktuj się z nami, aby pomóc powiat i jego zespół stać się bardziej skuteczne przy użyciu zasobów ludzkich.

Wpis zawdzięczamy